Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalveluiden avulla voidaan kartoittaa ja kehittää yrityksen johtamisen ja esimiestyön laatua ja työhyvinvointia. Palveluiden avulla voidaan myös selvittää henkilöstön osaamistarpeita suhteessa yrityksen tulevaisuuden tavoitteisiin. Palveluita voidaan hyödyntää myös henkilöstön rekrytointia harkittaessa mutta myös rekrytoinnin toteuduttua. Palvelun hakeminen on nopeaa ja ne ovat hyvin edullisia, koska ne sisältävät julkista tukea 70 – 80 % palvelun hinnasta

Lue lisää:  www.yritystenkehittamispalvelut.fi