Pääomarahoitus

Kasvavat tai toimintaansa kehittävät yritykset voivat hakea pääomarahoitusta tavoitteidensa saavuttamiseksi.