Kasvulaina (FV)

Finnvera voi myöntää kasvulainaa pk-yritysten ja tietyin edellytyksin myös näitä suurempien yritysten merkittävien kasvu- tai kansainvälistymishankkeiden ja yritysjärjestelyjen rahoitukseen.

www.finnvera.fi/