Yrityksen kehittämisavustus

ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää mm. pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin, joilla tavoitellaan merkittävää liiketoiminnan kasvua. Avustusta suunnataan yritysten kansainvälistymisedellytysten kehittämiseen sekä markkinoiden ja yrityksen markkinoille tulon edellytysten kartoittamiseen ja kehittämiseen. Kehittämiskustannusten lisäksi hankkeessa voi olla mukana yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä tukevia investointeja.

Lue lisää: Yrityksen kehittämisavustus