EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat

Pk-yritykset voivat osallistua EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien yhteishankkeisiin yhdessä kumppanien, esimerkiksi suomalaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen, kanssa tai hakea rahoitusta innovaationsa kaupallistamiseen yksinkin pk-instrumentista.

Lue lisää: Horisontti2020